obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
1. Všeobecná ustanovení:
Tyto podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, zákazníka). Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel. Je-li smluvní stranou kupující, jež není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami, ale Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
 
2. Vymezení pojmů
  • Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení (emailem, poštou, telefonicky) návrhu smlouvy prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečně upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
  • Dodavatel. Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
  • Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.
3. Objednávka
Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku). Objednat lze pouze násobky celých balení. Obrázky u zboží jsou pouze informativní, pokud zákazník chce mít jistotu, že zboží odpovídá přesně například barevným provedením, může svůj dotaz napsat do poznámky, bude prodejcem telefonicky nebo e-mailem kontaktován pro upřesnění objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím písemně, e-mailem, nebo telefonicky. Minimální hodnota objednávky je 2000,- Kč bez DPH - neplatí pro osobní vyzvednutí na pobočkách v Praze.
 
4. Cena zboží
Uvedené ceny zboží jsou koncové ceny bez DPH 21%. Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny uvedené ve Vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o odsouhlasení popř. zrušení objednávky.
 
5. Platební podmínky
Zboží se hradí v hotovosti našich pobočkách, nebo při dodání zboží, je-li zvolena doprava, předem bankovním převodem
 
6. Dodací podmínky
Odběr zboží je možný:
1. osobně v našich pobočkách po předchozí domluvě
2. dopravou naší společností
3. dopravou třetích stran - Česká pošta apod.

Pokud odběratel v objednávce zvolí dopravu naší společností, ta je realizována po Praze zdarma při nákupu nad 2.000,- Kč, mimo Prahu dohodou. Zboží v obchodě je většinou i na skladě, aktualizaci provádíme minimálně jednou denně. Může se ale stát, že v okamžiku doručení objednávky nebude některé zboží k dispozici (momentálně vyprodané), v tom případě Vás budeme informovat, případně Vám nabídneme podobné. Po obdržení objednávky Vám bude odesláno potvrzení objednávky s předběžnou cenou.
 
7. Podmínky pro vrácení zboží
Kupující, má právo odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14 dnů od data prodeje. Pokud se rozhodnete zboží vrátit, je nutné učinit následující:
1. Informovat nás o tomto e-mailem nebo telefonem, kde je nutné uvést: vaše jméno, adresu, číslo dodacího listu.
2. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení.
3. Zboží musí být doručeno na naši adresu (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě neposílat na dobírku.
4. Pokud obdržíme zboží a budou splněny výše uvedené podmínky, bude Vám vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Poté Vám bude vrácena částka ponížená o náklady na přepravu.
 
8. Záruční podmínky
Není-li uvedeno jinak, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Podmínky pro reklamace se řídí zákonem na ochranu spotřebitele.
 
9. Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

10. Doména
      webové stránky www.pulka.cz patří firmě Pavel Klíma - IČ:67961673

nejlevnější prostěradla nejlevnější povlečení nejlevnější ručníky nejlevnější osušky nejlevnější přikrývky nejlevnější polštáře výprodej prostěradel výprodej povlečení výprodej ručníků výprodej osušek výprodej přikrývek výprodej polštářů